De flesta GDPR-incidenter sker på grund av okunskap

Datainspektionen har publicerat en nationell integritetsrapport för 2019. Där rapporterades att drygt 60% av inrapporterade incidenter berodde på den mänskliga faktorn.