utbildningar inom

Informations-
säkerhet

Hur och varför man skyddar företagsinformation i ett företag. ”Mitt” ansvar som medarbetare. All typ av information. Skriftlig, muntlig, papperskopior och digital information. 

online och på plats

Utbildning i informationssäkerhet

Företag blir alltmer informationsberoende. Incidenter där känslig information hamnar i "fel händer" eller där kritisk information "försvinner" kan leda till stor negativ påverkan på affären. Att utbilda samtliga anställda, inklusive ledning kan direkt leda till minskade risker för dessa typer av incidenter.

Online

Denna utbildning är under utveckling!

En fördjupad webbaserad mikroutbildning inom informationssäkerhet är under framtagande. Förväntas vara klar under hösten 2019. Ämnen som kommer hanteras är bland annat 

  • Mitt ansvar som anställd 
  • Känslig information
  • Hantering av företagets mobila enheter
  • Att tänka på vid arbete i publika miljöer
  • Med mera 

Tills vidare täcker Cybersäkerhetsutbildningen upp grunden vad gäller informationssäkert beteende som anställd.

På plats

Ibland behövs en utbildningsinsats på plats. Kanske för hela företaget, ett speciellt team, ledningsgruppen eller till och med styrelsen.

Att styra företag från VD- eller styrelsepositioner förutsätter idag en generell kunskap inom cyber- och informationssäkerhet.

Vanliga föreläsningar

  • Varför är cyber- och informationssäkerhet viktigt.
  • Varför ledningen/styrelsen måste engagera sig.

Tid? 15 minuter, 30 minuter, en timme, halvdag eller heldag.Vi anpassar oss helt efter er och er målgrupp.

caroline

Caroline Forssblad

Senior informationssäkerhetsspecialist

Caroline Forssblad, VD på Securess är en uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla föreläsningar och utbildningar inom cyber- och informationssäkerhet.