Kunskap bygger trygghet och motståndskraft

Securess erbjuder säkerhetsutbildningar för ”vanliga” medarbetare.

Många it- och informationssäkerhetsincidenter sker nämligen på grund av okunskap hos medarbetare.

Det vill vi råda bot på. 

Vi erbjuder möjligheten att bli lite mer streetsmart i den digitala världen

Vanlig streetsmartness får oss att agera säkert i vår vanliga vardag. Vi håller koll på våra väskor, håller oss borta från vissa gator på kvällarna och vi låser våra dörrar. På samma sätt behöver vi bli lite mer ”cybersmarta” i vår digitala vardag. 

Vi är helt övertygade om att ett ökat säkerhetsmedvetande skapar trygghet i en förändrad värld. Både för oss själva och för de personer vars information vi hanterar i vår vardag.

//Caroline Forssblad
VD & Senior Informationssäkerhetsspecialist

säkerhet och trygghet

Våra områden

Vi erbjuder smarta och flexibla utbildningar för företag och anställda.
Utbildningar online eller på plats.

Cybersäkerhet

Bygg upp ett medarbetarförsvar mot externa cyberattacker som riktas mot den vanliga it-användaren. Exempelvis mot nätfiske, ransomware  och andra virus.

Informationssäkerhet

Öka medarbetarnas medvetenhet hur företagets information får hanteras, från muntlig information till pappersdokument och digital information.

GDPR

Ge samtliga medarbetare en snabb grundutbildning i lagstiftningen, integritetsskydd och behandling av personuppgifter.