säkerhet och trygghet

Våra utbildningar

Vi erbjuder smarta och flexibla utbildningar för företag och anställda.
Utbildningar online eller på plats.

Cybersäkerhet

Bygg upp ett medarbetarförsvar mot externa cyberattacker som riktas mot den vanliga it-användaren. Exempelvis mot nätfiske, ransomware  och andra virus.

Informationssäkerhet

Öka medarbetarnas medvetenhet hur företagets information får hanteras, från muntlig information till pappersdokument och digital information.

GDPR

Ge samtliga medarbetare en snabb grundutbildning i lagstiftningen, integritetsskydd och behandling av personuppgifter.